آمارنامه انرژی 1391


عنوان

      حجم
  پيش گفتار و مقدمه

658KB

  فصل ١- تاريخچه مصرف پنج فراورده اصلي از سال 1334 تا1391 1001KB
  فصل ٢- مصرف چهار فراورده نفتي طي12ماهه سال 1391 777KB
  فصل 3- مصرف فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي1391-1355 1256KB
    فصل ٤- جايگزيني گاز طبيعي بجاي فراورده هاي نفتي 1391-1355 951KB
    فصل 5 - خوراك و توليد فراورده هاي عمده پالايشگاهها 1381 تا 1391 464KB
  فصل ٦- مقايسه توليد و مصرف 1391-1368 421KB
  فصل 7 - واردات فراورده هاي نفتي طي سالهاي 1391-1357 362KB

  فصل ٨ - بانكرينگ، سوآپ و صادرات فراورده هاي نفتي طي سالهاي 1391-1383

  فصل 9 - عملكرد راه‌اندازي و بهره‌برداري از جايگاههاي (CNG) تا پايان سال 1391

478KB

  فصل ١٠- درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1391 354KB

   فصل 11- قيمت جاري و ثابت پنج فراورده اصلي طي سالهاي 1391-1355 368KB

  فصل 12- مقايسه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1390-1351 834KB

  فصل 13- مصرف سوخت نیروگاهها در سال  1391

  فصل 14- مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده استانها در سال 1391

1013KB
  فصل ١5- رتبه‌بندي استانها بر اساس مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده 1668KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (آدربایجان شرقی و غربی) 843KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (اردبیل و البرز) 589KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (اصفهان و ایلام) 656KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (بوشهر و تهران) 655KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی(چهارمحالبختیاری و خراسان جنوبی) 519KB
  فصل16- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (خراسان رضوی و خراسان شمالی) 631KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (خوزستان و زنجان) 642KB

  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (سمنان و سیستان و بلوچستان) 598KB

  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (فارس,قزوین و قم) 904KB

  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی(کردستان,کرمان و کرمانشاه) 1011KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (کهکیلویه و بویراحمد و گلستان) 545KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (گیلان و لرستان) 666KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (مازندران و مرکزی) 635KB
  فصل١6- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك نواحی (هرمزگان,همدان و یزد) 966KB
  فصل١7- توليد و مصرف انرژي هاي اوليه در جهان 1472KB