گزارش وضعیت طرح ها و پروژه های شرکت ملی پالایش و پخش ***طرح های افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت فرآورده در پالایشگاه ها


طرح احداث مجتمع کت کراکر پالایشگاه آبادان

اهداف: هدف اصلی احداث مجتمع کت کراکر، جایگزینی واحدهای جدید به جای واحدهای قدیمی و حداکثر سازی بنزین تولیدی طرح با مشخصات یورو4 با توجه به امکان تامین خوراک این واحد در داخل پالایشگاه، کاهش نفت کوره تولیدی و همچنین ایجاد ارزش افزوده می باشد
محل پالایشگاه آبادان
اجرا توسط  شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ قرارداد  1385
تاریخ بهره برداری بهره برداری واحد کت کراکر از سال 90 و واحد الکیلاسیون از سال 96
ظرفیت 45000 بشکه در روز  (تولید بنزین: 3.9 میلیون لیتر در روز        تولید گازوئیل: 0.4 میلیون لیتر در روز)
خوراک گاز مایع - نفت گاز واحد خلاء(HVGO)
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (میلیون لیتر در روز) مشخصه (استاندارد)
بنزین 3.9 EU-IV
نفت سفید 0 -
نفت گاز 0.4- EU-IV
نفت کوره 2.7- -
گاز مایع 1.5 -
افزایش تولید بنزین و قطع وابستگی به مواد اکتان ساز  

طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان

اهداف: احداث یک Train جدید پالایشی به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز و جایگزینی با واحدهای قدیمی، به حداکثر رساندن تولید بنزین، تولید محصولات با مشخصات و کیفیت بر اساس استاندارد یورو 5، کاهش آلاینده های زیست محیطی، تامین خوراک صنایع پایین دستی (پتروشیمی بندر امام، کارخانه روغن سازی و آسفالت)، جمع آوری واحدهای فرسوده قدیمی

محل پالایشگاه آبادان
اجرا توسط  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ قرارداد  1386- تاریخ اجرای طرح سال 1391
تاریخ بهره برداری  1400
ظرفیت احداث یک Train جدید پالایشی به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز
خوراک  نفت خام اهواز  آسماری - دارخوین - اهواز بنگستان - آب تیمور - منصوری بنگستان-دزفول شمالی
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (بشکه) مشخصه (استاندارد)
گازمایع
9763

پروپیلن
3278

بنزین (اکتان 90)
80988

بنزین سوپر(اکتان 95) 20247  
نفت سفید/سوخت جت
45293

نفت گاز (10 PPM) 107036  
نفت کوره سبک CST 180 88558  
گوگرد (تن در روز) 358  
نفتا 3562  

طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند

اهداف: افزایش ظرفیت اسمی از حدود 170 به 250 هزار بشکه در روز، تغییر خوراک پالایشگاه، افزایش تولید بنزین در ازای کاهش تولید نفت کوره، گوگرد زدایی از محصولات، کاهش آلاینده های محیط زیست و تولید فرآورده بر اساس استاندارد یورو 4   
محل جنب پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند
اجرا توسط  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ قرارداد  1385
تاریخ بهره برداری اسفند ماه سال 91 راه اندازی شد و در مدار عملیاتی قرار گرفت
ظرفیت 250 هزار بشکه در روز
خوراک مخلوط نفت خام اهواز-آسماری و نفت خام سنگین سایر حوزه ها
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (میلیون لیتر در روز) مشخصه (استاندارد)
بنزین 11.3
EU-IV
نفت سفید 1.8
20 PPM
نفت گاز 1.4
EU-IV
نفت کوره 3.6-
-
گاز مایع 2.6
-

طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان

اهداف: افزایش کمی و کیفی بنزین به میزان 3 میلیون لیتر مطابق با استاندارد یورو5، حذف مواد افزایش دهنده اکتان، امکان تولید بنزین سوپر
محل  پالایشگاه اصفهان
اجرا توسط  شرکت پالایش نفت اصفهان
تاریخ قرارداد  1385
تاریخ بهره برداری

فاز یک:  Heavy Taphtha Treating و CCR تابستان 92   و   فاز دو: Isomerization نیمه اول 1394

ظرفیت  18 هزار بشکه
خوراک  نفتای سبک و سنگین
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (میلیون لیتر در روز) مشخصه (استاندارد)
بنزین 1.8
EU-V(با اجرای طرح جامع)

 بی نیازی پالایشگاه اصفهان به بنزین سوپر وارداتی به میزان 3 میلیون لیتر در روز، توان تولید بنزین با اکتان 95 و قطع وابستگی به مواد اکتان ساز

طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان

اهداف:

- کاهش ظرفیت پالایشی نفت خام از 376 هزار بشکه در روز به 360 هزار بشکه در روز 

- کاهش تولید محصولات سنگین و افزایش تولید محصولات سبک

- بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی

- کاهش آلاینده های زیست محیطی با استفاده از فناوری های روز

طرح به سه فاز تقسیم شده است:

- واحد تصفیه هیدروژنی نفت کوره (RHU با ظرفیت 81 هزار بشکه در روز)، واحد تولید پروپیلن و شکست مولکولی کاتالیست نفت کوره (RFCC+PRU با ظرفیت 93 هزرا بشکه در روز)

- تصفیه گازوئیل (واحدهای تصفیه هیدروژنی نفت گاز، بازیافت گوگرد، تصفیه گاز ترش، تولید هیدروژن، واحد آمین، آب ترش و سایر واحدهای یوتیلیتی)

- پروژه تقطیر سوم (URP)


محل پالایشگاه اصفهان
اجرا توسط  
تاریخ قرارداد

 پروژه تصفیه نفت گاز: 1393

پروژه تقطیر سوم : 1394

پروژه ------------------------

تاریخ بهره برداری

پروژه تصفیه نفت گاز: 1397

پروژه تقطیر سوم: 1397

ظرفیت  
خوراک  
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (بشکه در روز) مشخصه (استاندارد)
گاز مایع 28634

سوخت سنگین جت(ATK) 31449

 سوخت سبک جت(JP4)
1258  
بنزین(اکتان ۹۰) 93466  
بنزین سوپر (اکتان ۹۵) 22674  
نفتای سبک به پتروشیمی 11916  
ریفرمیت به پتروشیمی
9694
 
نفت سفید 11428  
نفت گاز (10 PPM) 114640  
نفت سفید به LAB
10039
 
وکیوم باتوم
18000
 
گوگرد(تن در روز) 520
 

طرح افزایش تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس

اهداف: افزایش تولید حدود 4.8 میلیون لیتر بنزین در روز علاوه بر ظرفیت موجود پالایشگاه و همچنین بهبود کیفیت نفت گاز مطابق با استاندارد یورو5 با احداث واحدهای جدید
محل پالایشگاه بندرعباس
اجرا توسط  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ قرارداد  1386
تاریخ بهره برداری 1397
ظرفیت  25 هزار بشکه در روز
خوراک  نفت گاز (High Sulfur)، نفتای سبک و سنگین

طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه لاوان

اهداف: افزایش ظرفیت پالایشی تا 50 هزار بشکه در روز، افزایش تولید بنزین، ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی با مشخصات استاندارد یورو4، رعایت استانداردهای زیست محیطی
محل  پالایشگاه لاوان
اجرا توسط شرکت پالایش نفت لاوان
تاریخ قرارداد  1386
تاریخ بهره برداری واحد تقطیر در بهار سال 1390 در سرویس آمده است. واحدهای تصفیه هیدروژنی نفتا و تبدیل کاتالیستی و واحدهای سرویس جانبی در خردادماه 92 ، بهره برداری کامل 97
ظرفیت  50 هزار بشکه در روز
خوراک  نفت خام  و میعانات گازی
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (میلیون لیتر در روز) مشخصه (استاندارد)
بنزین
1.9
EU-V
نفت سفید/سوخت جت 1  40 PPM
نفت گاز 0.01 EU-V
نفت کوره 0.01 -
گاز مایع 0.3 -
عدم نیاز به مواد اکتان ساز***طرح های احداث پالایشگاه های جدید


طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

اهداف: پالایش 360 هزار بشکه در روز میعانات گازی پارس جنوبی، تولید محصولات مطابق استانداردهای کیفی اروپا، ایجاد ارزش افزوده بیشتر بر میعانات گازی تولیدی در پالایشگاه های گازی پارس جنوبی، جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش تر، اشتغال زایی بیشتر در کشور 
محل 25 کیلومتری ضلع غربی پالایشگاه بندرعباس
 ترکیب سهامداران
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(38.77 درصد)،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (48 درصد)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت(11.08 درصد) و شرکت Star Petro Gas نیز (2.16)
تاریخ قرارداد  1386
تاریخ بهره برداری  1396-1398  بهره برداری از هر سه فاز
ظرفیت  360 هزار بشکه
خوراک  میعانات گازی پارس جنوبی
دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:
فرآورده افزایش / کاهش تولید (میلیون لیتر در روز)
مشخصه (استاندارد)
بنزین
35.6
EU-V
نفت سفید/سوخت جت 3.3 10 PPM
نفت گاز 13.8 EU-V
نفت کوره 0 -
گاز مایع 4.5 -

طرح احداث پالایشگاه آناهیتا

اهداف: احداث یک پالایشگاه با ظرفیت 150 هزار بشکه و تامین فرآورده های نفتی استان کرمانشاه و غرب کشور - امکان صدور بخشی از فرآورده های تولیدی به کشورهای همسایه - تامین خوراک صنایع پتروشیمی و پایین دست - جایگزین نمودن پالایشگاه موجود - توسعه فن آوری استان کرمانشاه - بهره برداری از سرمایه گذاری غیردولتی در توسعه پالایشگاه های کشور. 

تولید فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، گاز مایع، نفت گاز، قیر و سوخت هواپیما) مطابق با استاندارد فرآورده های نفتی یورو5 اروپا با احداث واحدهای فرآیندی مورد نیاز و تولید نفت کوره مطابق استاندارد جاری کشور به منظور رفع نباز منطقه- رعایت استانداردها و ملاحظات زیست محیطی

اجرا توسط
شرکت پالایش نفت آناهیتا
پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان اسفند 1397

پیگیری اخذ مجوزهای لازم، انجام اقدامات لازم در خصوص اجرای پروژه به صورت EPCF، نهایی شدن قرارداد EPC و E.W با کنسرسیوم منتخب***طرح های توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی


پروژه افزایش ظرفیت مسیر خط لوله تبریز-خوی-ارومیه

اهداف: افزایش ظرفیت انتقال سه فرآورده بنزین، گازوییل و نفت سفید از تبریز به میاندوآب و مراغه به میزان تقریبی 65 هزار بشکه در روز می باشد که این کار با احداث تلمبه خانه جدید در تبریز و همچنین ایجاد خط لوله 14 اینچ جدید به طول 169 کیلومتر در دست انجام می باشد.

هدف از بخش پروژه تبریز-خوی-ارومیه افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های بنزین، نفت گاز و نفت سفید از تبریز به ارومیه تا سقف 65 هزار بشکه در روز کاری و سوخت رسانی بی وقفه به شهرهای شمال دریاچه ارومیه با احداث تاسیسات و خط لوله 14  اینچ می باشد.

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح تا پایان اسفند  1399

خط تبریز-میاندوآب به بهره برداری رسیده است/ تبریز-خوی- ارومیه:1396

خط تبریز-ارومیه: تامین لوله ها از طریق کارفرما انجام و پیشرفت کل برابر 94.48 درصد می باشد.

طرح احداث خط لوله نایین-کاشان-ری

اهداف: افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی به ظرفیت 150 هزار بشکه در روز، به قطر 20 اینچ و به طول 430 کیلومتر

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح
 در سال 1398 به بهره برداری رسید.

انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای حوزه دریای مازندران (پروژه مخازن تعادل ساری و مغانک)

اهداف: به منظور انتقال نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر و تحویل نفت خام معادل در بنادر جنوبی از طریق قراردادهای سوآپ، طرح فوق الاشاره به عنوان بهترین روش دستیابی به هدف انتخاب گردید.

این طرح به دو بخش اصلی انتقال و فرآورش و سه فاز تقسیم گردیده است:

فاز 1: انتقال و فرآورش 125 هزار بشکه نفت خام در روز

فاز 2: افزایش ظرفیت انتقال نفت خام به 375 هزار بشکه در روز

فاز نهایی: افزایش ظرفت انتقال نفت خام به 500 هزار بشکه در روز

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح تا پایان اسفند 1394
100 درصد

طرح احداث خطوط لوله آبادان/ ماهشهر

- پروژه احداث خط لوله تکمیلی 26 اینچ نفت کوره Back Area بندر صادراتی ماهشهر

اهداف: در حال حاضر خط لوله نفت کوره آبادان-ماهشهر به صورت دفنی با پوشش پلی پروپیلن و با سایز 26 اینچ در حد فاصل پالایشگاه آبادان تا Back Area واقع در جنوب شهرستان ماهشهر احداث شده است. توان مورد نیاز جهت انتقال نفت کوره در آبادان توسط پمپ های موجود در محوطه پالایشگاه تامین می شود که قرار است در طرح مجموعه تلمبه خانه های آبادان، توان لازم از طریق یک ایستگاه پمپاژ جدید ایجاد شود تا خط لوله مذکور بتواند نفت کوره را از آبادان تا منطقه Foreshore ماهشهر منتقل نماید. بنابراین:

- با توجه به عدم کارایی لازم خط لوله رو زمینی و عدم مجوز زیست محیطی مقرر گردیده 7 کیلومتر خط لوله 26 اینچ در حد فاصل منطقه Back Area تا منطقه Foreshore ماهشهر به صورت دفنی اجرا شود و نهایتا در محوطه تلمبه خانه ماهشهر و جنب مخازن نفت کوره به یک ترمینال جدید متصل گردد.

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح تا پایان اسفند 1396

 تحویل موقت / آموزش و راه اندازی/ پیشرفت: 99.9 درصد

طرح احداث خطوط لوله آبادان - اراک - تهران

اهداف:

- انتقال روزانه حدود 300 هزار بشکه فرآورده های نفتی (بنزین، گازوییل و نفت سفید) شامل تولیدات پالایشگاه های آبادان، امام خمینی (ره) شازند و کرمانشاه جهت مصارف شهرهای مرکزی ایران از طریق احداث خط لوله به طول 650 کیلومتر

- احداث خط لوله جدید آبادان به اهواز به قطر 26 اینچ و به طول تقریبی 135 کیلومتر

- احداث خط لوله جدید اهواز به سبزآب به قطر 20 اینچ و به طول تقریبی 140 کیلومتر

- احداث خط لوله جدید سبزآب به تنگ فنی به قطر 24 اینچ و به طول تقریبی 100 کیلومتر

- احداث خط لوله جدید اراک به ری به قطر 26 اینچ و به طول تقریبی 280 کیلومتر

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح 

در سال 1396 به بهره برداری رسید.

طرح احداث خط لوله نفتخام ترش سبزآب-تنگ فنی-شازند-ری

اهداف: 

احداث خط لوله انتقال نفت خام از سبزآب به پایانه ری از طریق:

مسیر سبزآب به تنگ فنی به قطر 30 اینچ به ظرفیت 450 هزار بشکه در روز و طول 103 کیلومتر

مسیر تنگ فنی به شازند به قطر 26 اینچ به ظرفیت 295 هزار بشکه در روز و به طول 248 کیلومتر

مسیر شازند به ری به قطر 16 اینچ به ظرفیت 105 هزار بشکه در روز و طول 264 کیلومتر

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی طرح در مرحله EPC تا تیر ماه 1399

  40.64 درصد

طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر

اهداف: بازسازی و نوسازی تاسیسات موجود در بندر صادراتی ماهشهر در چارجوب ضوابط و استانداردهای قابل قبول ترمینال های جهانی به منظور بهره گیری از این بندر استثنایی جهت صادرات و واردات مواد نفتی و مواد پتروشیمی

ایجاد قابلیت پهلوگیری کشتی های 80 هزار تنی در بندرگاه

ایجاد تسهیلات سوخت گیری کشتی ها (Bunkering)

بازسازی شش اسکله موجود

احداث مخازن جدید به ظرفیت کل 3.7 میلیون بشکه


اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح تا پایان اسفند 1397
بخش دریا به بهره برداری رسیده است و بخش خشکی:1398 (تحویل موقت)

طرح احداث خط لوله انتقال میعانات گازی از پالایشگاه فراشبند تا پالایشگاه شیراز

اهداف: انتقال خوراک میعانات گازی به پالایشگاه شیراز

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی کل طرح 
 سال 1391 به بهره برداری رسیده است.

طرح احداث خط لوله سوخت رسانی به نیروگاه چابهار

اهداف: سوخت رسانی به نیروگاه چابهار

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
سال شروع 1391
سال پایان 1397
پیشرفت فیزیکی طرح 

  تحویل موقت شده است.

طرح احداث خط لوله 26 اینچ بندرعباس-سیرجان-رفسنجان

اهداف: انتقال 300 هزار بشکه گازوئیل، 330 هزار بشکه نفت سفید، 360 هزار بشکه بنزین در روز کاری از مرکز انتقال بندرعباس به مرکز انتقال قطب آباد و مهرآران و تغذیه انبارهای نفت رفسنجان و سیرجان

انتقال محصولات پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مرکز کشور

تغذیه انبار نفت شهر سیرجان توسط یک انشعاب 8 اینچ

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ مطالعات و طراحی بنیادی
1388
مدت اجرای طرح
36 ماه- 1397
پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان اسفند 1397

 12.58 درصد

طرح احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان و مایل 40 ماهشهر

 اهداف:

- به دلیل فرسودگی تاسیسات موجود با عمر بیش از 40 سال و خطر ساز بودن برای محیط زیست

- ازدیاد ظرفیت پمپاژ از آبادان جهت انتقال فرآورده های تولیدی طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و فرآورده های وارداتی از مبادی بندر صادراتی / وارداتی ماهشهر

- احداث تلمبه خانه ها و پایانه های مناسب با خطوط لوله بین آبادان و مبادی تغذیه پالایشگاه، ماهشهر، اهواز

- به روز نمودن سیستم های کنترل، اندازه گیری، عملیاتی و اتوماسیون، این پروژه با هدف احداث و نوسازی مجموعه تلمبه خانه ها، پایانه ها، ساختمان های اداری و عملیاتی ناحیه آبادان، گوشه شمال شرقی پالایشگاه آبادان در زمینی حدود 25 هکتاری تعریف گردید تا مجموعه ای از امکانات و تاسیسات با فناوری جدید جایگزین گردد.

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ بهره برداری

پروژه احداث تلمبه خانه مایل 40 ماهشهر(سال 1395) 

پروژه احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان (1399)

پیشرفت فیزیکی کل طرح

 43.17

طرح احداث خط لوله کنار گذر تهران (طرح پدافند غیر عامل)

اهداف: این طرح با هدف پیشگیری از بحران زلزله در شهر تهران تعریف گردید همچنین هدف از اجرای آن، حفظ امنیت و ایجاد پایداری تامین انرژی در بخش های شمال غربی و شمال شرقی کشور می باشد.

اجرا توسط
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان اسفند 1398

 2.4 در مرحله طراحی بنیادی


امتیازدهی